Halmăşd

Comuna Halmăşd este situată în partea de sud-vest a judeţului Sălaj, la o distanţă de 22 km de oraşul Simleu Silvaniei şi 48 km faţă de municipiul Zalău. Relieful comunei este deluros, fiind brăzdat de râurile ce străbat comuna. Reţeaua hidrografică este formată din cele patru cursuri de apă principale ce strabat şi satele comunei: Valea Mare, Valea Drighiu, Valea Cerişei, Valea Tunii, acestea fiind şi principalii afluenţi de pe teritoriul comunei ai râului Barcău.
Comuna Halmăşd are în componenţă cinci sate: Halmăşd - satul de reşedinţă, Aleuş, Cerişa, Drighiu şi Fufez.


Vecinii comunei Halmăşd sunt: la Nord - comunele Marca şi Ip, la Nord-Est - comuna Nusfalău, la Sud şi Sud-Est - comuna Plopiş, la Sud şi Sud-Vest - judeţul Bihor. Satele comunei sunt sate vechi, atestate documentar încă din secolele XIII-XIV, exceptie satul Fufez, care este o localitate relativ mai nouă.


Istoric


Satul Halmăsd apare pentru prima dată în documentele vremii în anul 1341 cu denumirea de Halmăs, celelalte sate ale comunei fiind atestate documentar dupa cum urmează:
• Aleus: 709 - Elye
• Cerisa: 1477 - Cserese
• Drighiu: 1216 - villa Detrelu
• iar localitatea Fufez datează din anul 1956 - Fufez.
În decursul timpului sunt pomenite în diverse documente existenta unor clădiri importante, astfel:
• Halmăsd: Biserica de piatră din 1802, scoala din piatră construită în 1872
• Aleus: Biserica de lemn, construită în 1722
• Ceris: Biserica de lemn, construită în 1834
• Drighiu: Biserica de lemn din 1794

 

Turism

 

Principalul obiectiv turistic al comunei este zona vest. Prin relieful diversificat, se doreste o valorificare a resurselor naturale, materiale, umane, traditii istorice si interculturale, în scopul unei dezvoltări sustinute a turismului. De asemenea se doreste punerea în valoare a potentialului turistic a comunei din zona Văii Morilor, Văii Cerişa si satul Fufez.


Comuna Halmăsd prezintă un potential turistic, reprezentat prin obiceiuri gastronomice si traditii populare care îmbracă forme aparte, manifestări artistice si culturale. Din nefericire, datorită lipsei fondurilor pentru reabilitare, obiectivele turistice s-au degradat partial. Pozitia geografică a comunei favorizează dezvoltarea turismului, prin diversitatea peisajului (dealuri, munti, văi).

 

Înapoi